Kontakt / Contact

Magnetpro Sverige

Vid beställningar behöver alla fält nedan fyllas i, inklusive vilken plugg eller pluggar du vill ha. Om inget anges antas du vilja ha 1 (en) plugg levererad. Efter beställning får du en faktura, när denna är betald skickas produkterna med rekommenderat brev. Beställaren ansvarar för att rätt plugg beställs. Katalog för pluggarna. Kunden ansvarar själv för att beställa rätt dimension/plugg.

 

Kostnad är 250 SEK per plugg + frakt beroende på antal beställda/vikt.

 

When ordering all fields below need to be filled in, including what or which plugs you want. If nothing else is stated it is assumed that you are ordering 1 (one) plug. After order been placed an invoice is sent to you and the product(s) are sent after full payment received with traceable mail. Catalogue for the plugs. The customer is responsible for ordering the correct size/product.

 

Cost is 250 SEK per plug + shipping depending on volume/weight.

 
 
 
 
 
MP01
MP02
MP03
MP04
MP05
MP06
MP07
MP08
MP09
MP10
MP11
MP12
MP13
MP14
MP15
MP16
MP17
MP18
MP19
 
 
 

Kontakt

order[snabela]magnetpro.se

Partners:

© Copyright 2016. All Rights Reserved.